10 sierpnia 2017

PurchawkaDATA: 10 SIERPNIA 2017
MIEJSCE: GOSŁAWICE  LAS GOSŁAWSKI  WIERUSZEW