11 listopada 2016

W śniegu

DATA: 11 LISTOPADA 2016
MIEJSCE: GOSŁAWICE  DROGA OBOK ŁĄKI  ŁĄKA